Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen

Wie zijn we?

Het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen is een overkoepelende organisatie die 9 beroepsorganisaties vertegenwoordigt en die de belangen van de binnenvaart behartigt. Dit gebeurt op verschillende fronten. 

Zo was er per kwartaal een vergadering met de banken om de toestand van de kredietverlening in de sector te bespreken en te evalueren. Dit was onze core-business: falingpreventie. Deze werd met ons slot-event afgesloten op vrijdag 16 september 2016. 

Wij blijven echter ijveren voor onze sector en zetten verder in op scholing en onderwijs mbt de binnenvaart en vergroening. Verdere professionalisering is nodig. Wij willen alle binnenschippers in België aansporen zich aan te sluiten bij één van onze 9 organisaties. Als u bent vertegenwoordigd, hebt u ook meer inspraak. 

Overleg

Verder vindt er ook op regelmatige basis, overleg plaats op het politieke niveau. Omdat input van de binnenvaartondernemers ook van belang is, worden er op regelmatige basis binnenvaartcafé’ s georganiseerd. Hierin wordt er, met behulp van een specialist ter zaken, een thema behandeld dat binnenvaart gerelateerd is. Na de voordracht kan er dan bijgepraat worden over zowel het thema van de avond als over de algemene bezorgdheden in de sector. De bedoeling hiervan is om zowel de schippers onderling, als de schippers met de organisaties op één lijn te krijgen.

Probleemloket voor regionalisering

Men verwacht dat dit niet op wieltjes gaat lopen en heeft het KBV gevraagd om hierbij te helpen. Ten slotte houdt KBV zich bezig met falingpreventie. Binnenvaartondernemers kunnen tegen een kleine vergoeding hun zaak laten doorlichten door onafhankelijke financiële experts. Deze leggen de pijnpunten bloot van uw onderneming en geven u een kostprijsanalyse. Bij problemen, kunnen wij dan ook bijstand geven op juridisch vlak. Verder helpen wij, indien nodig, met een nieuw businessplan zodat u uw onderneming op een goede manier een doorstart kan laten maken.

Locatie

Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV)

Straatsburgdok Noordkaai 1A (vanaf 21/10/2019)
2030 Antwerpen

Email
hilde.bollen@kenniscentrumbinnenvaart.be