Project Vergroeningsconsulent

Steunmaatregelen hermotorisatie en nabehandelingstechnieken

De Vlaamse Waterweg NV heeft twee steunmaatregelen voor de verdere vergroening van de binnenvaart. De vergroeningsconsument helpt ondernemers kosteloos bij het voorbereiden en indienen van een aanvraag.


De Vlaamse Waterweg NV heeft twee nieuwe steunmaatregelen geopend voor de binnenvaart.

Hermotorisatie kleine schepen:

Schepen tot 85 meter kunnen beroep doen op de steunmaatregel hermotorisatie. Bij plaatsing van een nieuwe motor kan een binnenvaartondernemer een steun krijgen tot 50% op zijn totale investering (aankoop en plaatsing) met een maximum van 50.000 €. Voorwaarde is dat deze nieuwe motor voldoet aan de Stage V emissienormen voor PM en NOx. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om een nieuwe CCR II motor te installeren. In dat geval is het wel verplicht om nabehandelingstechnieken toe te passen: een roetfilter en katalysator die samen toelaten om te voldoen aan de Stage V emissienormen voor PM en

Nabehandelingstechnieken:

Zowel kleine, middelgrote als grote schepen hebben toegang tot de steunmaatregel nabehandelingstechnieken. Binnenvaartondernemers die op een bestaande of nieuwe motor een nabehandelingssysteem laten plaatsen, kunnen hiervoor een steun tot 80% krijgen op de volledige investering (aankoop en plaatsing) met een maximum van 50.000 €. Het nabehandelingssyteem moet toelaten om te voldoen aan de Stage V emissienormen voor PM en NO×.

De steunmaatregelen kunnen gecombineerd toegepast worden zodat bij de plaatsing van een motor en een nabehandelingssysteem in totaal tot 100.000 € steun kan verkregen worden.

Verdere inlichtingen en contactgegevens zijn terug te vinden op de website van De Vlaamse Waterweg NV:

https://www.vlaamsewaterweg.be/steunmaatregelen

Vergroeningsconsulent: omschrijving van het project

Het doel van het project is om een vergroeningsslag teweeg te brengen in de Belgische binnenvaartvloot.

Daarvoor zal gedurende drie jaar een vergroeningsconsulent ingezet worden die als taak krijgt om de beschikbare kennis en studiemateriaal over groene technologieën in de binnenvaart te vertalen naar de specifieke context van de Belgische binnenvaartondernemer.

Onze vergroeningsconsulent, Paul Lambrechts, zal drie concrete taken krijgen die elke gekoppeld worden aan een doelstelling; (i) bekendmaking van de kennis bij het volledige doelpubliek van 900 Belgische binnenvaartondernemers via workshops, brochures, e.d.m.; (ii) adviezen verlenen over vergroeningstechnologieën en bijhorende investeringsanalyses op ad hoc basis aan 300 ondernemers; en (iii) de intensieve begeleiding van 30 binnenvaartondernemers bij de opmaak van een business case tot aan de investeringsbeslissing.

De vergroeningsconsulent wordt op dagelijkse basis aangestuurd door het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen. Daarenboven zal een stuurgroep bestaande uit het Havenbedrijf Antwerpen, Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen, de Vlaamse Waterweg en Waterwegen en Zeekanaal NV driemaandelijks toezien op de voortgang van het project in lijn met de doelstellingen.

Probleemloket regionalisering

Vanaf 1/1/2015 is de bevoegdheid ivm het uitgeven van de certificaten en dergelijke verschoven van het federale naar het gewestelijke niveau. Er wordt verwacht dat er hier en daar nog onduidelijkheden in het systeem gaan zitten. Om deze reden is er beslist dat het KBV ook als probleemloket voor deze materie zal dienen. Indien er dus klachten of opmerkingen zijn ivm het uitgeven van de certificaten en patenten, laat het ons weten.

Contact Maak een afspraak

Onze partners in vergroening

Locatie

Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV)

Straatsburgdok Noordkaai 1A
2030 Antwerpen

Email
hilde.bollen@kenniscentrumbinnenvaart.be