Onze Missie / Dossiers / Stand van zaken

Onze missie

Als Kenniscentrum Binnenvaart (KBV) waarin alle Vlaamse binnenvaartverenigingen vertegenwoordigd zijn, willen wij graag de noden van onze sector onder uw aandacht brengen.

Vanzelfsprekend hopen/verwachten wij dat uw partij deze zal opnemen in uw partijprogramma en bij regeringsdeelname in de regeringsverklaring.

Onderwijs: het VLOT project

Wij als KBV, hebben de eerste vier jaar voornamelijk ingezet op falingpreventie voor de binnenvaartondernemer in Vlaanderen (en in België).

Onze tweede uitdaging is het onderwijs in de binnenvaart op te tillen naar een hoger niveau. Dit wil zeggen: op het vlak van de -18 jarigen, wat daar het aanbod voor is op dit moment en anderzijds op bachelor-niveau. 

Momenteel is er enkel beroepsonderwijs mogelijk voor de job als binnenvaartschipper of matroos. Waarmee wij niet willen afdoen aan deze opleiding zoals ze nu bestaat. Maar waarom geen technisch niveau voor deze studies aanbieden?  Er is ook geen hogeschool of bachelor opleiding in deze richting momenteel.

Als KBV willen wij in de nabije toekomst dit veranderd zien. Wij geloven dat heel wat mensen die nu aan wal staan heel wat kennis en expertise kunnen overbrengen naar leerlingen en studenten, en naar huidige schippers. Want ook bijscholing van huidige schippers is vaak nodig om de professionalisering van onze sector verder te zetten.

VLOT

ONDERNEMERSCAPACITEITEN VERANKEREN

VORMING EN OPLEIDING OP MAAT VAN DE BINNENVAARTONDERNEMER

KENNISPLATFORM ONDERNEMERSCHAP

OVER HET PROJECT

De ondernemerscapaciteiten van de startende en de varende ondernemers verbreden en verdiepen. Dat is het doel van het project VLOT.

24 opleidingen en vormingen op maat van de binnenvaart worden aangeboden. De inhoud van de opleidingen en de vormingen worden bepaald door de sector. Na een noden- en behoeftenonderzoek worden de thema’s bepaald en wordt een opleidingskalender opgemaakt.

Via een kennisplatform wordt de verworven informatie beschikbaar gesteld en indien nodig geactualiseerd.

DOELGROEP

Elke binnenvaartondernemer die zijn ondernemerschapscapaciteiten up-to-date wil houden.

STARTDATUM

Het project start op 1 maart 2018. Voor de start van de eerste cursus, raadpleeg www.kbv.be.

MEER WETEN?

Bel +32 3 232 99 18 of mail hilde.bollen@kenniscentrumbinnenvaart.be.

Het project VLOT wordt georganiseerd door het KBV in samenwerking met de Federatie Belgische Binnenvaart en De Scheepvaartschool Cenflumarin. Het KBV is de koepelorganisatie van de Vlaamse binnenvaartorganisaties. KBV behartigt de belangen van de Vlaamse binnenvaart en wil binnenvaartondernemers versterken.

Regionalisering

Vergroening

De aanvragen voor de steun van de vergroening van kleine binnenvaartschepen kunnen ingediend

worden tot 31 december 2019.

De aanvragen voor de steun voor de nabehandelingstechnieken aan boord van middelgrote en grote

schepen tot 31 december 2020.

Minister Weyts investeert in vergroening binnenvaart

De Minister lanceert twee complementaire maatregelen gericht op het vergroenen van de binnenvaart.Technologische ontwikkelingen laten toe milieuvoordelen in concrete maatregelen op het terrein om te zetten. Binnenvaartondernemers kunnen van 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017 een aanvraag indienen bij Waterwegen en Zeekanaal NV of bij nv De Scheepvaart om in aanmerking te komen voor ‘de steunmaatregel hermotorisatie kleine schepen’ of ‘de steunmaatregel nabehandelingstechnieken aan boord van middelgrote en grote schepen’.

De binnenvaart is een belangrijke partner van tal van Vlaamse bedrijven. Om het vervoer op een steeds milieuvriendelijkere wijze te laten verlopen is modernisering van de vloot een continue vereiste. Om dit te stimuleren hebben de Vlaamse waterwegbeheerders Waterwegen en Zeekanaal NV en de Vlaamse Waterweg nv twee maatregelen uitgewerkt die de vergroening van de binnenvaartvloot financieel ondersteunen.

“De binnenvaart bruist van innovatie”, zegt Weyts. “We investeren gericht om de dynamiek in de sector te ondersteunen. Zo wordt de binnenvaart nog verleidelijker voor ondernemers die de file op de weg beu zijn. Op de waterweg wacht een ijzersterk alternatief, duurzamer dan ooit”.

Een eerste steunmaatregel beoogt de hermotorisatie van kleine schepen (< CEMT klasse IV). Een tweede steunmaatregel beoogt het toepassen van nabehandelingstechnieken, zoals een roetfilter of katalysator, aan boord van middelgrote en grote schepen (≥ CEMT klasse IV).

Beide steunmaatregelen gaan uit van een investeringssteun. Deze financiële tegemoetkoming is éénmalig en is 50% van de investeringskost, maar wordt begrensd tot maximaal 50.000 euro per schip. De steunmaatregelen zijn erop gericht om de binnenvaartvloot te moderniseren, waarbij terzelfdertijd de luchtkwaliteit in Vlaanderen verbeterd wordt en ook de concurrentiepositie van de binnenvaart in Vlaanderen verder versterkt wordt. Dit maakt dat de modus verder kan blijven instaan voor de bevoorrading van bedrijven die aan de waterweg gelegen zijn.

Binnenvaartondernemingen die in aanmerking wensen te komen voor deze steunmaatregelen kunnen vanaf 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017 bij de Vlaamse Waterwegbeheerders Waterwegen en Zeekanaal NV of de Vlaamse Waterweg nv voor concrete initiatieven een aanvraag indienen.

Op de website van De Vlaamse Waterwegen NV is alle informatie in verband met de steunmaatregelen terug te vinden.

Dossiers

Lopende dossiers worden hier behandeld. 

Stand Van Zaken

Het grote dossier over falingpreventie in de binnenvaart werd afgesloten op 16/09/2016 met een slot-event op de Open Scheepsvaart Dagen (OSD). 

Moderator Kurt Van Eeghem liet o.a. mevrouw Gisele Maes, voorzitter KBV, de heer Peter Lagaert ,Bank van Breda, de heer Joël Beijnens, waterwegbeheerder NV de Scheepsvaart, Meester Marc de Decker, advocaat kantoor Riverius, de heer Alain de Vos, CITBO en mevrouw Kegels, algemeen directeur Schippersbond aan het woord. De heer Clinckers mocht het event openen.

Locatie

Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV)

Straatsburgdok Noordkaai 1A (vanaf 21/10/2019)
2030 Antwerpen

Email
info@kenniscentrumbinnenvaart.be